Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2011

Μηχανοκίνητη ορχήστρα...

Και τι δεν κάνουν κάποιοι για να κερδίσουν λίγα λεπτά δημοσιότητας...