Πέμπτη, 10 Ιουλίου 2008

ΚΙΝΗΤΑ


Πολύ κουβέντα γίνεται για τα κινητά τηλέφωνα και την ακτινοβολία την οποία εκπέμπουν.

Σύμφωνα λοιπόν με την Cellular Telecommunications Industry Association (CTIA), η μέτρηση της ακτινοβολίας γίνεται με μια ιδιαίτερη μονάδα μέτρησης το specific absorption rate ή SAR.

Για να είναι ένα κινητό μέσα στα προβλεπόμενα standards πρέπει το μέγιστο SAR level του να είναι λιγότερο από 1.6W/kg (watts per kilogram) στην Αμερική και 2W/kg στην Ευρώπη.

Για την ιστορία, το κινητό με το μεγαλύτερο SAR είναι το Motorola V195s, ενώ το κινητό με το μικρότερο είναι πάλι της ίδιας εταιρείας το Motorola Razr V3x. Το iPhone για όσουν έχουν περιέργεια είναι στα 0.974 W/kg.

Εάν θέλετε να ελέγξετε την ακτινοβολία του κινητού σας εδώ είναι η διεύθυνση: http://reviews.cnet.com/4520-6602_7-5020355-1.html?hhTest&tag=lnav

Φυσικά πρέπει όλοι να θυμόσαστε ότι τα κινητά είναι για χρήση και όχι για κατάχρηση.
Παν μέτρον άριστον που έλεγαν και οι αρχαίοι πρόγονοι μας.