Σάββατο, 24 Σεπτεμβρίου 2011

Πληρώνουμε τα «Κερατιάτικα» των πολιτικών…

Δάνειο ΟΣΕ 1999 ,16δισ δρχ(47 εκ€) απο το ταχυδρομικό ταμιευτήριο , πληρώθηκε η δόση 2εκ€ στο ΤΤ , από το ελληνικό δημόσιο , λόγο αδυναμίας του ΟΣΕ να καταβάλει τα χρήματα . Δάνεια του Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής αρχές 2004 , επι ΠΑΣΟΚ δηλαδή και μέσα 2005 , εποχές ΝΔ , 90εκ€ και 60εκ€ αντίστοιχα. Ο ΟΜΜΑ αδυνατεί να πληρώσει και έτσι η εγγύηση που του παρείχε το ελληνικό δημόσιο κατέπεσε , με αποτέλεσμα το δημόσιο να βγάλει απο τα ταμεία του 4,7 € και να τα καταβάλει άμεσα στην ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Η κτηματική εταιρία του δημοσίου το 2003 δανείστηκε και αυτή από το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο 7εκ€ , δεν είχε να πληρώσει την δόση της , 350 χιλ € απο τον κουμπαρά μας ,δημόσιο δηλαδή , για να πληρωθεί το ΤΤ Ο ύποπτος ΟΣΕ ξαναχτυπά … Αρχές 2001 δανείζεται ο οργανισμός με εγγύηση του δημοσίου 113εκ€… Αδυνατεί να πληρώσει την BAYERISCHE HYPO-UND VEREINSBANK, γερμανική τράπεζα . Ο εγγυητής αναλαμβάνει να καλύψει το δάνειο , με επιπλέον χρέωση λόγο των τόκων . Έτσι ανοίγει ο κουμπάρας και καταβάλουμε προς τους γερμανούς 119εκ€ !! Ας πουν λοιπόν τι έγιναν τα ωραία μας χρήματα …Τουλάχιστον εδώ που έχουμε φτάσει το μόνο που....συνέχεια