Τρίτη, 2 Αυγούστου 2011

Επίκαιρο...

Το Ελληνικό ποδόσφαιρο ευτυχώς καθοδηγείται από ανθρώπους τους οποίους ο καθένας από εμάς θα ποθούσε να έχει ως καθοδηγειτές για τα παιδιά του...\
Απολαύστε τους...